BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KALİTE POLİTİKASI

İntengo Bilişim Teknolojileri A.Ş. 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve 9001 Kalite Yönetim Sistemi Politikasını uygulamaktadır.

1. AMAÇ

Bilgi Güvenliği ve Kalite Politikası, İntengo’nun iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve İntengo’nun bilgi işleme olanaklarının tasarlanması ve işletilmesi esnasında uyulması gereken bilgi güvenliği kuralları için bir taahhüttür. Kuruluşta Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin maksadı, yönü, prensipleri ve temel kurallarının tanımlanması amaçlanmıştır.

2. KAPSAM

Bilgi Güvenliği ve Kalite Politikası ve bunların destekleyici dokümantasyonu, tüm İntengo personeli, sözleşmeli personel, geçici personel, İntengo için iş yapan yükleniciler ve yüklenici çalışanları, İntengo adına çalışanlar, İntengo ağ ve verilerine erişimi olan üçüncü kişiler için geçerlidir.

3. POLİTİKA

 • İntengo kurumsal kimliğine uygun hareket etmek,
 • Hizmetlerimizi etkileyen kanun, mevzuat, yönetmelik ve prosedürlere uymak,
 • Müşteri sözleşme şartlarına uymak,
 • İş ve hizmetlerimizin sürekliliğini temin etmek,
 • Teknolojik yenilik ve gelişmeleri takip ederek iş süreçlerini geliştirmek,
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, risklerini tanımlayarak uygun önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Kurumsal ve müşteri bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik haklarını korumak,
 • Yetkisiz erişime karşı korunmak, yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu bilgi sağlamamak,
 • Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin şartlarına uymak ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetini ve sürekliliğini sağlamak,
 • Müşteri şikâyetlerini açıklık ve adalet prensipleri çerçevesinde ele alıp en kısa sürede çözümlemek,
 • Etik değerlere saygılı hizmet sağlamak,
 • Müşterilerin, çalışanların, çalışan yakınlarının, tedarikçilerin, tedarikçi çalışanlarının, ziyaretçilerin ve İntengo ile bağlantılı diğer ilgili kişilerin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak.

İNTENGO Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. AŞ.; çalışanlarına, müşterilerine ve hissedarlarına katkı sağlayacak bu maddelerin gerçekleşmesi için tüm kaynakları sağlamayı, sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi taahhüt eder.